SEKTOR SEKTOR ZA RAZVOJ I PROJEKTOVANJE

Posvećeni stalnoj inovativnosti i primeni novih tehnologija, ovaj sektor koristi najefikasnije strategije za razvoj, što omogućava postizanje fleksibilnosti, pouzdanosti i sofisticiranosti finalnih proizvoda. Poseduje laboratoriju za ispitivanje, istraživanje i razvoj, koja, podeljena na teorijski i praktični deo, pored inženjera na najvišem naučnom nivou, indstrijskih, mašinskih i estetski dizajnera, je opremljena i modernim mašinama, i koristi  najsavremeniju 3D softversku tehnologiju.

1 6

PROJEKTOVANJE ŠTAMPANIH PLOČA

Razlozi što sami projektujemo PCB (Printed Circuit Board) su prilagođavanje hardvera sopstvenim potrebama, pouzdanost i jedinstveni dizajn. U mogućnosti smo da projektujemo aluminijumski PCB, FPCB, FR4 PCB, FPC PCB, kao i jednoslojne i višeslojne štampane ploče za različite primene.

PROJEKTOVANJE UPRAVLJAČKIH JEDINICA

U laboratoriji projektujemo dizajn i konstrukciju upravljačke jedinice, kao i sve njene komponente.

U mogućnosti smo da po zahtevima naših klijenta projektujemo upravljačke jediice različitih tipova i varijacija.

PROJEKTOVANJE TRANSFORMATORA

Transformator je projektovan po posebnim specifikacijama koje su rezultat matematičkih proračuna, razvijanja i testiranja stručnog tima. Svaki transformator projektujemo prema namenama krajnjih proizvoda i njegova uloga je da umanji greške ostalih komponenti.

PROJEKTOVANJE ALATA I MEHANICKIH SKLOPOVA

Pri razvoju novih alata naši dizajneri izrađuju idejno rešenje, skicu, koju kasnije inženjeri oblikuju u stvarni proizvod.

Neki od osnovnih alata koje projektujemo:

 1. Alati za brizganje plastike
 2. Alati za ekstrudovanje plastike
 3. Alati za duvanje plastike
 4. Alati za brizganje aluminijuma
 5. Alati za extruziju aluminijuma

U mogućnosti smo da proizvedemo svaku vrstu alata, koju u dogovoru sa željama i potrebama klijenata pre svega projektujemo.

PROJEKTOVANJE PROTOTIPOVA

Projektovanje i izrada prototipova nam omogućava blagovremeno testiranje. Nakon utvrđivanja nedostataka, prototip se redizajnira, da u sto vecoj meri odgovara realnom komadu. Na osnovu prototipa se dalje pravi adekvatan alat za izradu komponenti, te se na taj način spremno ulazi u proces proizvodnje.

 1. 3D štampač – Ovakva vrsta štampanja služi da lako i brzo dođemo do prvog prototipa, kako bi se ispitala osnovna svojsvta budućeg proizvoda. U roku od samo nekoliko sati može se generisati potpuno novi fizički prototip. Prednosti izrade prototipova omogućavanje eksperimentisanje sa fizičkim objektima uz mali utrošak vremena, dizajneri stvaraju kompleksnije delove bez značajnih utrošaka vremena i novca i smanjuje se fizički rad u proizvodnji.
 2. CNC i ručne mašine – Pri izradi prototipa koriste se CNC i ručne mašine, za obradu metala i plastike.

PROJEKTOVANJE KOMPONENTI RASVETNIH TELA:

Za potrebe Weiss light firme, ali I uslužno, projektujemo i proizvodimo I komponente rasvetnih tela:

 1. Difuzor – Projektovanje difuzora omogućava da obezbedimo maksimalan ugao rasipanja korisne svetlosti.
 2. Kućište – Projektujemo kućišta koja u svakom rasvetnom telu ujedno imaju i ulogu hladnjaka. Generisna količina toplote oslobađa se preko hladnjaka koji se nalazi u središtu samog kućišta. Projektovana u skladu sa proračunom termičke disipacije, rezultuju dugim životnim vekom rasvete.
 3. Hladnjak – Njegova uloga je da obezbedi dug vek trajanja elektronskim komponentama. Kako bi proces projektovanja bio uspešan, potrebno je precizno uraditi proračun termičke disipacije kućišta i hladnjaka, odnosno proračun procesa hlađenja i sprovođenja toplote.  U mogućnosti smo da po zahtevu za različita rasvetna tela i prema njihovim karakteristikama, isprojektujemo najkvalitetnijle hladnjake.

U situaciji smo da stalno poboljšavamo kvalitet finalnih proizvoda, pratimo trendove i nove tehnologije i u veoma kratkom roku ispunjavamo zahteve tržišta.

 • 1 1

  PROJEKTOVANJE ŠTAMPANIH PLOČA

 • 1 2

  PROJEKTOVANJE UPRAVLJAČKIH JEDINICA

 • 1 3

  PROJEKTOVANJE TRANSFORMATORA

 • 1 4

  PROJEKTOVANJE ALATA I MEHANICKIH SKLOPOVA

 • 1 5

  PROJEKTOVANJE PROTOTIPOVA

 • 1 6

  PROJEKTOVANJE KOMPONENTI RASVETNIH TELA:

SEKTOR SEKTOR PROIZVODNJE

Weiss light je proizvodjac LED rasvete u svim formama, ali su se paralelno sa tom proizvodnjom razvijali I srodni proizvodni program. Tako da danas sve sto projketujemo a zatim proizvodimo od elektronike i elektrike, proizvodimo i za sire i razlicite krajnje namene,

Proizvodni program ima organizovan sistem izrade komponenti gotovih proizvoda , kontrolisan preko kompijuterskog sistema

1 6

ODELJENJE ZA IZRADU ALATA I MEHANIČKIH SKLOPOVA

Sopstvena konstrukcija i proizvodnja alata znači da se lako i brzo mogu izvršiti izmene, ili preći sa jednog modela na drugi. Nakon projektovanja alata vrši se njihova realizacija na CNC mašinama (Computer Numerical Control) koje se programiraju pomoću računara. Programer za CNC masinom vrsi dizajn, prevod dizajna u računar, kontrola, prevod dizajna u jezik mašine i mašinstvo. Mozemo proizvesti svaku vrstu alata

Mašine koje posedujemo u pogonima su:

 1. CNC četvoroosna glodalica
 2. CNC troosna glodalica
 3. CNC strug
 4. CNC plazma sekač
 5. CNC laser –
 6. Brusilica za ravno brušenje
 7. Strug
 8. Strug

ODELJENJE ZA OBRADU PLASTIKE

U pogonu za obradu plastike na najsavremenijim mašinama obrađujemo sve plastične granulate, uz pomoć sušara i industrijskih termolegulatora  koji nam omogućavaju da po potrebi sav alat grejemo ili hladimo.

Tehnologije koje koristimo u preradi plastike su:

 1. Ekstrudiranje (PC, ABS, PA6)
 2. Brizganje (PE,PP,PC,PA6, PA66, ABS)
 3. Duvanje

PROIZVODNJA UPRAVLJACKIH JEDINICA

Izradom upravljačkih jedinica omogućili smo kontrolu kvaliteta i količine izračenog svetla i proizvodnju adekvatnih, preciznih i jedinstvenih komponenti za svaki proizvod, čime obezbeđujemo i njihov višegodišnji radni vek i utičemo na kvalitet gotovog proizvoda.

PROIZVODNJA TRANSFORMATORA

U zavisnosti od namene možemo ispuniti sve posebne zahteve koji se odnose na električne karakteristike.

Pored operatera u proizvodnji transformatora, imamo i operatera na ispitivanju istog, te sa sigurnošću stojimo iza proizvoda

SMT ODELJENJE ZA POSTAVLJANJE I LEMLJENJE KOMPONENTI

SMT (Surface Mount Technology) proizvodna linija služi za postavljanje i lemlenje elektronskih komponenti na štampane ploče i upravljačke jedinice.SMT proizvodnu linije čine sledeće mašine:

 1. Automatski štampač za nanošenje SMD paste
 2. Peć za lemljenje sa zatvorenom komorom i mogućnošću postavljanja različitih temperaturnih profila
 3. Tri P’N’P (pick and place) mašine za postavljanje SMD (Surface-Mount Device) komponenti na unapred isprogramiranim mestima, sa preciznom mehanikom i mogućnošću slaganja i do 34.000 komponenti na sat, a najmanja komponenta koja može da se postavi je dimenzija 0201.
 4. Mašina za ispitivanje kvalitetai funkcionalnosti lema

PROIZVODNJA AMBALAŽA I PAKOVANJA

U našem vlasništvu imamo i odeljenje koje se bavi proizvodnjom plastičnih ambalaža i blister pakovanja. Izrada ambalaže u okviru fabrike obezbeđuje nam kompletnu finalizaciju gotovih proizvoda.

Ovo odeljenje opremljeno je specijalizovanim mašinama koje se koriste za termooblikovanje folija pomoću vakuma:

 1. Mašina za termoformiranje
 2. Mašina za automatsko i brzo termooblikovanje
 3. Mašina za ultrazvučno zavarivanje
 4. Hidraulicna presa

RADIONICA

Nudimo i usluge sledećih odeljenja:

 1. Limarija – CNC mašina za sečenje metalnih ploča i CNC mašina za savijanje metalnih ploča (do širine 2m i debjine 5mm). Sečenja i savijanja lima, brušenje, varenje ili lemljenje. Osim što se radi na izradi novih limenih konstrukcija poravljamo I oštećene i istrošene  konstrukcije.
 2. Barvarija – Izrada metalnih predmeta, delova metalnih konstrukcija, obradu limova i metalnih profila. Različite radne operacije su na raspolaganju: rezanje, turpijanje, brušenje, bušenje, elektrozavarivanje.
 3. Plastifikacija – Kao najzastupljeniji vid površinske zaštite tu je i plastifikacija. Po zahtevu farbamo, hromirao, niklujemo.
 4. Graviranje i sečenje – CNC mašina za lasekrsko graviranje i sečenje omogućava precizno, kompijuterski vođeno graviranje na raznim materijalima kao i njihovo sečenje.
 • 1 1

  ODELJENJE ZA IZRADU ALATA I MEHANIČKIH SKLOPOVA

 • 1 2

  ODELJENJE ZA OBRADU PLASTIKE

 • 1 3

  PROIZVODNJA UPRAVLJACKIH JEDINICA

 • 1 4

  PROIZVODNJA TRANSFORMATORA

 • 1 5

  SMT ODELJENJE ZA POSTAVLJANJE I LEMLJENJE KOMPONENTI

 • 1 6

  PROIZVODNJA AMBALAŽA I PAKOVANJA

 • 1 7

  RADIONICA

SEKTOR SEKTOR ZA REPARACIJU RASVETNIH TELA

Jedina smo firma u Evropi koja nudi usluge reparacije svih rastera rasvetnih tela, od starih reflektora, zvona, lampi, svetiljki, ulične rasvete, sve što posedujete u svojim poslovnim prostorijama, proizvodnim pogonima, industrijskim halama ili domaćinstvima.

Ovim postupkom već korišćena ali dotrajala rasvetna tela dovedimo u prvobitno stanje.

Naša usluga prepravke podazumeva i automatski prelazak sa postojeće na LED rasvetu kroz modifikaciju unutrašnjosti kućišta i daljom zamenom sijalica adekvatnim LED svetlosnim izvorima.

Proces reparacije se odvija sledećim tokom:

 • rasklapanje rasvetnih tela
 • peskarenje
 • plastifikacija
 • projektovanje svetlosnog izvora po predloženom rešenju
 • projektvanje odgovarajućeg napajanja i hladnjaka
 • izrada komponenti

Nakon finalizacije ovog procesa, predmet reparacije podleže testiranju i kontroli kvaliteta.

Korišćenje usluga sektora za reparaciju, shodno našim predlozima, omogucava klijentima smanjivanje investicionih troškova.

Primena ovakve tehnologije moguća je u svim objektima kao i na onim gde je posebno stavljen akcenta na očuvanje armature i nije dozvoljeno vršiti izmene u izgledu fasade, bez ikakvog uticaja na postojeću elektroinstalaciju.

1 6
SEKTOR SEKTOR ZA KONTROLU KVALITETA I TESTIRANJE

Kontrola kvaliteta podrazumeva kontrolu projektovanja, proizvodnog procesa i krajnih proizvoda, a zatim i njihova testiranja. Kvalitet svih delova opreme, materijala, struktura i komponenata podleže propisima i standardima.

Upravljanje ovim sektorom omogućilo nam je da osiguramo usaglašenost sa ugovornim specifikacijama, obaveznim propisima i standardima kvaliteta.

Pre svega treba spomenuti da je naše poslovanje usklađeno sa sledećim standardima:

 • ISO 9001 – Upravljanje kvalitetom
 • ISO 14001 – Upravljanje zaštitom životne sredine
 • ISO 18001 – Upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Sva rasvetna tela koja izlaze iz naših pogona su u skladu sa CE standardom, a o pouzdanosti govore i EMC i LVD ispitivanja. Pored eksternih, fabrici se svakodnevno obavljaju I interna ispitivanja u nekoliko kategorija za poluproizvode i gotove proizvode:

 • Potrošnja rasvetnih tela
 • Količina izračenog svetla
 • Boja svetla
 • Kvalitet svetla
 • Stepen iskorišćenja

U ovom sektoru nalaze nam se namenski ispitivači, mašine i uređaji za testiranje i kontrolu kvaliteta:

 • Mašina za vizuelni inspekciju, proverava pozicije komponenti
 • Mašina za ispitivanje štampanih ploča
 • Mašina za ispitivanje upravljačkih jedinica
 • Mašina za ispitivanje transformatora
 • Uređaj za ispitivanje svetlosnih parametara

Svaki novi proizvod je testiran u stvarnim uslovima, što pokazuje da li je proces proizvodnje izveden kako treba i omogućava inženjerima njegovu proveru i usavršavanje pre samog početka serijske proizvodnje.

1 6
SEKTOR SEKTOR ZA RECIKLAŽU

Ono sto takođe  predstavlja našu prednost je činjenica da u pogonima imamo i poseban sektor koji se bavi reciklažom, baziran na principima ekologije i očuvanja životne sredine a podrazumeva sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorišćenih stvari ili materijala.

Većina naših proizvoda je izgrađena od biorazgradivih polimera, koje je moguće reciklirati, ili od materijala koji su ekološki prihvatljivi. Sve ono što ne prođe kontrolu i služi za testiranje, ono što ostane prilikom proizvodnje, škart i vraćene sijalice, prolazi tretman reciklaže u ovom odeljenju, čime nam u proizvodnji ne ostaju nikakvi otpadni materijali.

Na koji način firma Weiss light ovim sektorom doprinosi očuvanju okruženja? Pre svega kada upotrebljene materijale recikliramo kroz novi proces proizvodnje automatski smanjujemo potrebu za korišćenjem novih resursa. Upotrebom recikliranih materijala u proizvodnji štedimo energiju, jer je daleko manja potrošnja kada nove proizvode izrađujemo od recikliranih materijala. Osim toga, reciklaža je značajan faktor i u očuvanju prirodne sredine, jer uštedom energije doprinosi se smanjenom emitovanju gasova. I poslednje ali ne i najmanje bitno je činjanica da ovim procesom smanjujemo količinu otpada koji se odlaže na deponijama.

1 6
SEKTOR MONTAŽA I IZVOĐENJE RADOVA

Vršimo uvođenje kompletne instalacije u novoizgrađenim objektima, kao i prepravku, rekonstrukciju ili zamenu već postojećih instalacija u starim objektima i njihovo održavanje. Specijalizovani smo za projektovanje i izgradnju sistema rasvete različitih namena, za osvetljavanje svih površina i objekata. Naša kvalitetna rešenja rezultiraju racionalizacijom troškova i uštedom u potrošnji električne energije.

Svi radovi se izvode prema postojećim propisima, tehničkim uputstvima i standardima, a materijal i oprema koji se koriste za izvođenje instalacija u korelaciji su sa postojećim normama.

Po završetku radova vršimo detaljan pregled – ispituje se funkcionisanje instalacija i rasvetnih tela.

Naše prednosti su kratki rokovi, vrhunski kvalitet, redovno održavanje elektro instalacija i rasvete, servisno održavanje kao i hitne intervencije, a naši visokokvalifikovani električari osbosobljeni su i licencirani i za rad na visini.

U potpunosti odgovoramo za celokupnost, trajnost i kvalitet proizvoda.

1 6